EGS: This Could Go on Forever

APRIL 2023

EGS (f. 1974) som har blivit känd som graffitikonstnär har hållit på med att förverkliga sin verkprocess This Could Go on Forever sedan år 2021. Utställningen med samma namn som visades på Serlachiusmuseerna 24.9.2022–5.3.2023 var den första installationen ur verkhelheten som efter att utställningen tagit slut införskaffades till Gösta Serlachius konststiftelses samling. This Could Go on Forever förenar teman som är centrala i konstnärens produktion, så som resandet, historien, maktutövningen och friheten.

Idén i verkprocessen This Could Go on Forever är i princip enkel: man reser till Estlands glesbygder, söker fram en byggnad från Sovjettiden som har lämnats tom, eller ruinerna av den, och målar där graffiti. Den här processen dokumenteras och man återvänder till Finland. På basis av fotografier och smalfilm förverkligas en tredelad glasskulptur i Riihimäki. Den här skulpturen packas in i lådor och man reser på nytt till Estland, denna gång till en annan trakt. Med inspiration från skulpturen målar man ny graffiti, som tas upp på bild och sedan återvänder man till Finland för att på basis av den framställa en ny glasskulptur. Den här processen kunde fortsätta i det oändliga, något som också verkets engelskspråkiga namn hänvisar till.  

This Could Go on Forever är också ett mycket konceptuellt verk, som utmanar uppfattningar om konstverkets väsen. Det egentliga konstverket är varken graffitin målad på väggen till en förfallen byggnad eller den bilddokumentation som görs om den. Glasskulpturerna är visserligen konstverk i sig, men i det här fallet är det egentliga konstverket själva verkprocessen med alla sina dimensioner. Installationen som visades på Serlachiusmuseerna bestod av smalfilmprojicering, glasskulpturer med sina transportlådor, skisser som fötts under resan samt dokumentärt material som samlats in på målningsställena. Den här helheten är emellertid bara ett sätt att visa fram verkprocessen.

EGS som hör till Finlands internationellt mest framgångsrika graffitikonstnärer har gång på gång i sin produktion behandlat även svåra, politiskt färgade teman. Utgående från den egna personhistorian fokuserar konstnären på samhälleliga smärtpunkter och kontextualiserar aktuella frågor genom att koppla dem till närhistorien. This Could Go on Forever skapar en inblick i Estlands nära förflutna med särskild fokus på den brytningspunkt där landet blev självständigt på nytt.

EGS projekt skapar något av ett nytt liv för glesbygdernas glömda ruiner. På samma gång stiger de mindre berättelserna om enskilda människoöden fram i centrum för uppmärksamheten, de som lätt hamnar i skuggan av historieskrivningens större berättelser. Sovjetunionens sammanbrott var till exempel säkert en förändring till det bättre, men på den enskilda människans liv kunde det också ha en förkrossande inverkan. Övergången till den digitala eran torde enligt majoriteten vara en välsignelse, men på många industriorter kan dess återverkningar – från arbetslöshet till tömda affärslokaler och sociala problem – också vara icke-önskade. Frågeställningarna i EGS konstprojekt som äger rum i Estland väcker känslor också då vi granskar ruinerna efter den finländska strukturomvandlingen. 

Tomi Moisio 
Amanuens 

I utställningssalen står På mångfärgade glasskulpturer med sina transportlådor på en skulpturplattform.
Installationsbild på EGS utställning This Could Go on Forever. Foto: Sampo Linkoneva.
Graffitikonstnär står i skuggorna och målar graffiti på en förfallen byggnad.
Stillbild från EGS resa till Estland. Foto: Marko Rantanen.
Installationsbild på EGS utställning This Could Go on Forever. Foto: Sampo Linkoneva.