Det gröna guldets förbannelse

G. A. Serlachius liv och affärer

“Han är rent utsagt en dålig människa”, summerade G. A. Serlachius samtidens uppfattning om sin egen person. Eftervärlden var av en annan uppfattning och upphöjde honom till en finsk “self-made man -legend”.

I den tysta ödemarken vid randen av en liten fors grundade Serlachius bruksorten Mänttä. Som en av branschens pionjärer lärde han sig att framställa papper av trä.

G. A. Serlachius färgstarka biografi fick från Förbundet Historian Ystäväin Liitto pris som årets historiverk 2010. Filosofie doktor Teemu Keskisarja fick mottaga Statens pris för informationsspridning år 2011 och dessutom fick år 2011 hedersordnämnandet av Lauri Jäntti Stilftelsen för sitt verk.

Författare: Teemu Keskisarja
Grafisk design: Matti Berg
Siltala Publishing
Bookwell, Juva 2010
350 sidor

Serlachiusmuseernas publikationer 7
ISBN 978-952-234-081-8

Teemu Keskisarja, Det gröna guldets förbannelse.