1800-talets silverbild – daguerrotypi

När man organiserade Serlachiusmuseernas bildarkiv hittade man ett antal bilder som såg gamla ut, vars framställningsteknik, motiv och ursprung var föremål för gissningar. Jag visste att Mänttä fabrikers grundare G. A. Serlachius i Tammerfors hade varit verksam också på fotograferingens område och jag bedömde att bilden här intill var en daguerrotypi som hade tagits av honom.

Jag förde den här och tre andra bilder för att undersökas av konservatorerna Riitta Koskivirta och Laura Sallas på Finlands fotografiska museum. På en bild som går i mörkare toner syns en yngre man som lutar sig lätt mot en stol. Bildens detaljer undersöktes också med mikroskop. Av det framgick att mannen på sitt vänstra pekfinger har vad som kanske är en ring som betecknar skråtillhörighet.

Fotografiet finns i en passepartout i 1800-talsstil, där bilden kantas av en guldornamenterad fasett. Skyddsglaset har tagits bort. Bilden visade sig vara en ambrotyp, som är en unik silverbild. En ambrotyp är ett underexponerat glasnegativ, den mörka bakgrunden får det att se ut som ett positiv. Metoden var i bruk på 1850- och 60 -talen. Ambrotypbilden finns i allmänhet i ett skrin eller inramad under glas.

Teemu Keskisarja skriver att G. A. Serlachius i början av 1860-talet blev en internationell affärsman. Han samarbetade med Stockmann och lärde sig allt om hur importen och exporten fungerade i praktiken. Stockmann blev Serlachius speditör, varuförmedlare. Kanhända bekantade Serlachius sig den här vägen med det ännu relativt nya området fotografering. Han beställde fotograferingsanordningar från Tyskland och verkade som ombud på området.

Man har gissat att det är Serlachius som har tagit de första av de fotografier från Tammerfors från 1863 som har bevarats. I anslutning till apoteket, på adressen Salutorget 3, fanns en ateljé och där hade Serlachius som sin hjälpreda, eller som den som huvudsakligen var verksam, provisor Konstantin Hakulin (Hackulin), som också bodde i apotekshuset. Hakulin verkade som Serlachius provisor 1859-1868, professionell fotografering idkade han 1862-67. Fotoateljén var mycket populär.

Gustaf Ahlberg (Ahlborg) som från år 1860 hade verkat som ambulerande professionell fotograf hyrde apotekets ateljé i oktober 1867 och fortsatte där fotograferingsverksamheten till nästa år. Ahlberg hade fötts i Sverige och hade bott både i Paris, Bryssel och Aachen.

Gust. Ahlberg hade en annons i Tampereen Sanomat 22.10.1867. Han rekommenderar alla slag av fotograferingsarbeten så som porträtt, landskap, kopiering av oljemålningar… Gott arbete till billiga priser, jag vågar hoppas på talrika besökare. Ateljén är belägen i herr apotekare Serlachius hus vid torget. Porträtt tages dagligen kl 10-3 på eftermiddagen så väl mulna som klara dagar på 6-8 sekunder.

Tills vidare blev det outrett vem fotografiet föreställer och vem som har tagit det. En upplyst gissning är att det är taget i ateljén i Serlachius apotekshus och har vandrat med G. A. Serlachius från Tammerfors till Mänttä. Bilden har bevarats först i släktens ägo, och senare i museets samlingar, i över 150 år. Ambrotypen blev kvar på fotografiska museet för att rengöras och skyddas, så att den skulle bevaras åtminstone ett tag till.


Helena Hänninen
Forskare

Källor:
http://kukakuvasi.valokuvataiteenmuseo.fi
Keskisarja, Teemu 2010, Vihreän kullan kirous. G.A. Serlachiuksen elämä ja afäärit. (Det gröna guldets förbannelse. G.A. Serlachius liv och affärer.)

Daguerrotypi, Serlachiusmuseer
Daguerrotypi, Serlachiusmuseer.
Daguerrotypi
Detalj av en daguerreotypi, Serlachiusmuseer.