Bolagets gästrum i Joenniemi

JULI 2023

G. A. Serlachius Ab:s gästrum fanns ett tjugotal år belägna på övre våningen i Joenniemi herrgård från 1960-talets början till slutet av juni 1983. 

Joenniemi efterlämnades efter bergsrådet Gösta Serlachius död 1942 som arv till dennes son Bror Serlachius. Bergsrådinnan Ruth Serlachius fortsatte att bo i Joenniemi. Herrgårdens tre rum på nedre våningen var i museibruk från och med år 1945 men i konststiftelsens planer fanns i planerna förverkligandet av en ny museibyggnad enligt Gösta Serlachius. Planerna fick en ny riktning under de första åren av 1960-talet när bergsrådinnan flyttade till Helsingfors och man funderade på Joenniemi Herrgårds framtid. 

Konststiftelsen ville ha fram mera av sina verk men på hösten 1961 såg de ändå ut som att hela herrgården skulle hyras ut som gästrum för G. A. Serlachus Ab. Ärendet löstes till slut till förmån för konststiftelsen och museet. G. A. Serlachius hyrde Joenniemi från Bror Serlachius och å sin sida hyrde bolaget förutom de tre museirummen dessutom vidare ut ett bibliotek, en liten matsal och en hall för museialbruk till konststiftelsen. 

Stiftelsen köpte Joenniemi herrgård till sin egen år 1972 men övre våningens rum hyrdes fortsättningsvis som bolagets gästrum. Bolaget betalade hyran genom att sköta om fastigheten. År 1974 var Joenniemis skötselomkostnader 47 000 mark, i nutidens euro ungefär samma. Det diskuterades tidvis om att bygga en museibyggnad eller motsvarande att bygga bolagets gästrum eller att placera dem någon annanstans än i Joenniemi Herrgård. 

I början av 1980-talet fanns det tillhanda för gästerna ett nytt inkvarteringsutrymme i Villa Silva som bolaget ägde och också Joennimis övre våning blev fri för museibruk. Gösta Serlachius konststiftelse gjorde 1982 ett beslut som att grundrenovera Joenniemi herrgård på grund av stiftelsens 50-års jubilering som skulle vara förljande år. Byggnaden dokumenterades genom att fotografera, man lånade och kopierade ritningarna av Joenniemi herrgård för grundrenoveringen som arkitekt Jarl Eklund planerat från Finlands Byggnadskonsts museum och man gick igenom gammal brevväxling. 

Övre våningens hyreskonstrakt på Joenniemi herrgård fortsatte med G. A. Serlachius ända till slutet av juni 1983 och efter det påbörjade man på herrågrden renoveringsarbeten. Museet stängdes och tömdes i början av september. Man lagrade verken i Honkahovi. Museet öppnades utvidgad till nästan tvådubbel storlek i början av juni 1984. 

” Norra Tavastlands nordöstra hörn fick ett konstmuseum av en internationell nivå,” skrevs det i en av de många tidningsartiklarna. 

Helena Hänninen 
Forskare 

Gästrum i Joenniemi herrgård år 1982 före renoveringen av herrgården. Serlachiusmuseers fotografisamling.
Gästrum i Joenniemi herrgård år 1982 före renoveringen av herrgården. Serlachiusmuseers fotografisamling.
Joenniemen kartanon yläkerran kylpyhuone 1982 ennen kartanon peruskorjausta.
Badrum på övre våningen i Joenniemi herrgård år 1982 före renoveringen av herrgården. Serlachiusmuseers fotografisamling.