Beundra och gilla

BEUNDRA OCH GILLA KONST

Anselm Kiefer

En av världens mest kända samtidskonstnär Anselm Kiefer har målat verk Väinämöinen Ilmarinen (2018) som utställs i samlingsupphängingen på Serlachiusmuseet Gösta.

Finlands mö

Wäinö Aaltonen skapade den fösta versionen av verket Finlands mö år 1925. Bekanta dig i 3D med den delikata skulpturen.

Problem

Ett av mest kända konstverk i Serlachius samlingen är Akseli Gallen-Kallelas verk Problem. Verket har en intressant historia bakom sig.

BEUNDRA OCH GILLA ARKITEKTUR

Konstbastu

Dialogen mellan sten- och träytorna skapar den fina arkitektonista stämningen i Konstbastun som blev färdig på vägen 2022 vid Serlachiumuseet Göstas strand.

Paviljong

Serlachiusmuseet Göstas paviljong som blev färdig år 2014 har samlat på sig flera pris och varit nominerad i många tävlingar såväl i Finland som utomlands.

Göstas herrgård

Museets herrgårdsdel blev färdig som bergsrådet Gösta Serlachius representationshem år 1935.

Uppdatering fortsätter.