ROR ABC

Revolutions On Request – Revolutioner på beställning 

Serlachius Gård 23.3.2024—23.3.2025

Har någon beställt en revolution? ROR is Back! Men vad är ROR? Hur ser ROR ut, hur känns det, hur låter det? Är det konst eller cirkusmagi? 

År 2000 kom, såg och erövrade ROR världen, tills det gick vilse i sitt eget stjärnstoft. På uppdrag av Serlachiusmuseerna återvänder ROR från framtiden med ett märkligt alfabet som skapar en ny ROR-värld. 

Utställningen har planerats och kuraterats av ROR-gruppen: Petri Ala-Maunus, Jiri Geller, Alvar Gullichsen och Ilse Rossander. ROR har dessutom bjudit in följande konstnärer: Riikka Hyvönen, Juho Juntunen, Nikolo Kerimov, Isto Kotavuopio, Sanna-Mari Liukkonen (1975–2020), Mr. Lordi, Painter Jude, Paula Pääkkönen, Pekko Vasantola, Vilunki 3000, Sheung Yiu, Ro Zahir. 

ROR-kuratorerna Petri Ala-Maunus, Jiri Geller och Ilse Rossander samt utställningsarkitekt Alvar Gullichsen.
ROR-kuratorerna Petri Ala-Maunus, Jiri Geller och Ilse Rossander samt utställningsarkitekt Alvar Gullichsen.

Vad är ROR?

ROR – Revolutions on Request är ett helsingforsiskt konstnärskollektiv. I gruppen ingick till en början ett växlande antal representanter för det visuella, konstindustriella och musikaliska området. De bildade småningom en mindre, till sin sammansättning varierande konstnärsgrupp, vars verksamhet slutligen kom att inrikta sig helt på nutidskonst.

Centrala teman för ROR-konsten har varit kritiken mot tron på teknologin, fenomen inom rock- och popkulturen, psykedelia, det traditionella hantverkskunnandet kombinerat med moderna tekniker och medier samt med de optiska illusionernas traditioner.

ROR-konsten kännetecknas av att den görs eller produceras av gruppen, har uppstått ur ROR-filosofin eller passar ihop med den. Vid behov har man även bjudit in gäster: bildkonstnärer, musiker, hantverkare och uppfinnare. Det viktigaste är den speciella ROR-attityden: ”Keep it Simple Stupid!” Så har gruppen också genom intermedialiteten och filosofin i dess konst jämförts med Fluxus.

Vad har ROR gjort?

ROR-gruppen fick sitt genombrott år 2001 på utställningen UTOPIA på Kiasma. Efter det här har ROR deltagit i olika slags inbjudnings- och grupputställningar världen över samt också själv producerat internationella samutställningar.

Under åren 2003–2004 upprätthöll ROR det av dem själva grundade ROR-galleriet i Berghäll i Helsingfors, i vilket de kuraterade egna utställningar och inbjudningsutställningar. Den ledande principen för galleriets verksamhet var att nå människor som normalt inte besöker konstgallerier. ROR-gruppens senaste offentliga framträdande var år 2008. Med sin nuvarande sammansättning har gruppen fungerat sedan år 2020.

Obs! Utställningen innehåller ett interaktivt verk som i rummet upptar ljud och bild. Bilden och ljudet sparas inte.

Utställningskarta med verkuppgifter

ROR ABC-utställningens karta med verkuppgifter hjälper dig att orientera dig på utställningen.