Serlachius Huvudkontors program för skolelever

På Serlachiusmuseet Gustafs guiding för skolelever vi tar en titt i den dramatiserade huvudutställnigen, gör några aktiverande uppgifter och ser konstverk.

Huvudkontors rundtur för skolelever

På rundturen i Serlachius Huvudkontor dyker vi in i museets utställningar och bland forna tiders ärenden. Vi går igenom historiska ting genom att lära oss på ett roligt sätt. Guiden leder gruppen i museet och berättar berättelser ur historien. På vägen tittar vi in bland huvudutställningens kraftigt dramatiserade stämningar, utför aktivitetsbetonade uppgifter och ser på konst.

Längd: 1 timme
Språk: finska, svenska, engelska
Pris: 1 €/elev, minimiavgift för gruppen 20 €.
Lämplighet: innehållet skräddarsys för att passa åldersgruppen.
Läroplan: L2, L4, L6, L7

Papper med egna händer

Serlachius Huvudkontors verkstad förvandlas till en pappersworkshop där alla får en möjlighet att göra papper med egna händer. Under guidens ledning föds genom användning av en vira till exempel ett pappersark eller en blomma gjord som papperspyssel som man kan ta med sig hem. När ni beställer en pappersworkshop, kommer vi överens på förhand om vilka slags arbeten er grupp ska göra.

Längd: 45 min–1 timme
Språk: finska, svenska, engelska
Pris: 1 €/elev, minimiavgift för gruppen 20 €.
Lämplighet: innehållet skräddarsys för att passa åldersgruppen.
Gruppens storlek: högst 30 personer.
Läroplan: L1, L2, L3, L6, L7

Serlachiusmuseet Gustaf program för skolelever innehåller även dramaupplevelser i huvudutställningen Pappersdjävul.

Pappersdjävul

Serlachius Huvudkontors program för skolelever består av dramatiserad historia, guidningar och workshoppar. Huvudkontorets huvudutställning berättar om industrimannen Gustaf Adolf Serlachius livs vindlingar och om hans våghalsiga affärsverksamhet. En helt ny slags museiupplevelse utlovas: en berättelse klädd i formen av en teaterföreställning, där pappersdjävulens och hans närmastes skeden öppnar sig genom dramatiserade anföranden. Vi lever med i patron G. A. Serlachius liv genom att vandra den imponerande utställningsrutten med inspiration från ljudberättelser.

Längd: 40 minuter
Språk: finska och engelska
Pris: fritt inträde för under 18-åringar. Studerande 7 €.
Lämplighet: lämpar sig för över 10-åringar
Läroplan: L1, L2, L4, L6, L7

Våra elevpriser berör dagvård, grundskola och andra stadiets skolor. För dem är gruppriset 1 €/elev/program. Minimiavgiften för en grupp är 20–40 €. Priserna inkluderar moms. En lärare eller ledare för en barngrupp kommer gratis in med gruppen. Utanför de egentliga öppethållningstiderna debiterar vi dessutom vaktmästaravgift 40 €/påbörjad timme. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.