MASKERNA

Växlande identiteter från antiken fram till nutidskonst

Serlachius Gård 11.5.2024—15.9.2024

MASKERNA utforskar betydelsen av att använda masker i mänsklighetens historia. Alltifrån förhistorisk tid har människan känt ett behov av att tillfälligt dölja sin identitet, eller att helt byta identitet. 

Förklädnadens kulturhistoriska innebörd har varierat över tid på olika håll i världen, men att förklä sig är populärt än i dag när den egna identiteten ideligen kan formas om till exempel på digitala plattformar. Coronapandemin påminde å andra sidan människor om att masker också har använts för att skydda sig. 

MASKERNA utforskar förklädnadstemat allt ifrån antiken via 1900-talets avantgarde till nutidskonsten. Till utställningen har verk lånats från olika konstmuseer, men också från kulturhistoriska samlingar. Utställningens kurator är den italienska kulturhistorikern Lorella Scacco. 

Verkbild: Man Ray (Emmanuel Radnitzky), Noire et blanche, 1926 (1980), photograph, new print. Courtesy Gio´ Marconi, Milano.