Utvidgningsdelen

Serlachius Gårds utvidgningsdel blev färdig i juni 2014. Den mångfaldigade utställningsutrymmena och förverkligade bergsrådet Gösta Serlachius ursprungliga dröm om ett eget konstmuseum i Mänttä.

För planeringen av utvidgningsdelen ordnade man en internationell arkitekttävling, till vilken man fick sammanlagt 579 förslag från 42 länder. Tävlingen vanns av barcelonesiska MX_SI:s arbete Parallels, som hade ritats av arkitekterna Héctor Mendoza, Mara Partida och Boris Bezan. Den fortsatta planeringen inleddes på basen av förslaget, och byggnadsarbetena kom igång på hösten 2012.

Byggnaden sänker sig som en svagt lutande båge mot stranden av sjön. Den respekterar den gamla gården och växer först på parksidan till sina fulla proportioner. Den har på ett vackert sätt förenats med den gamla gården genom en glasgång. Paviljongens grundstruktur utgörs av över hundra limträramar, som bär upp byggnaden och ger den dess speciella prägel. De alternerande trä- och glasytorna ger rytm åt byggnaden och förenar den med den omgivande parken.

Utvidgningsdelen är 5 700 kvadratmeter stor. I den finns över 1 000 kvadratmeter nytt utställningsutrymme, en högklassig restaurang, en festsal och en museishop. I den nya byggnaden finner man personalens kontorsutrymmen, och tidsenliga samlings- och förvaringsutrymmen för stiftelsens omfattande konstsamling.

Kostnadsberäkningen för hela byggprojektet var cirka 20 miljoner euro. Byggandet skedde helt och hållet med konststiftelsens egna medel. Som byggprojektets huvudentreprenör fungerade Jämsän Kone- ja Rakennuspalvelu. Som finländsk samarbetspartner i arkitekturplaneringen fungerade arkitektbyrån Huttunen-Lipasti-Pakkanen.

Den moderna och diskreta arkitekturen i utvidgningsdelen har fått allmänt beröm. Byggnaden har också samlat på sig flera pris och varit nominerad i många tävlingar såväl i Finland som utomlands. Den fick bland annat pris som årets träbyggnad i Finland i november 2014.

Belönad byggnad

Byggnaden var en av de fyra finalisterna för Finlandiapriset i Arkitektur. Internationell synlighet fick Serlachius Gårds utvidgningsdel för sin nominering i tävlingen Mies van der Rohe -2015. I Europeiska Unionens viktigaste nutidsarkitekturtävling deltog över 420 projekt från 36 europeiska länder. Från Finland var även tre andra projekt nominerade.

Arkitektbyrån MX_SI var i slutet av förra året nominerad, inom Young Architect -klassen, för Architect of the Year, som hör till Storbritanniens mest prestigefyllda priser. Man fick även en nominering inom arkitekturklassen för det svenska Årets Rum -priset.

I april 2015 belönades MX_SI och dess slovenske arkitekt Boris Bezan med Sloveniens mest betydande arkitekturpris. Så tidigt som i december 2013 belönades byggnaden och arkitektbyrån MX_SI i Spanien med ett betydande arkitekturpris (Spanish International Architecture Prize).

Projektföreningen utsåg utvidgningsdelen som vinnare i Årets Projekt -tävlingen i november 2014. Priset beviljades åt projektets byggherrekonsult Ramboll CM Ab.