Smyckeskrin

Nätutställningen Smyckeskrin presenterar Smycken och smyckeskisser av konstnären och mångsysslaren Eric O. W. Ehrström (1881-1934). Han designade och förverkligade under sitt liv ett stort antal smycken, askar och småföremål. Ehrström representerar inom den finländska smyckesdesignen den sällsynta, rena Art Nouveau. 

Ehrström planerade smycken redan under 1900-talets första år, och från år 1905 ända till sin död år 1934 överlät han regelbundet smycken till Konstflitföreningens i Finland årslotteri. Konstnärens smycken kan vara svåra att identifiera, för han hade inga stämpelrättigheter. En stor del av smyckena är på det här sättet utan signering. Om smyckena är signerade, bär de oftast monogrammet EOWE. Det är sannolikt att många av smyckena har blivit lotterivinster, vidare gått i arv och hamnat hos ägare som inte känner till vem som har designat dem.

Ehrström designade spännen, broscher, hårsmycken, halsband, prydnadsnålar, hattnålar och hängen. Från och med 1910-talet framställde han också armband, ringar, örhängen och för männen manschettknappar. Även olika sorters småföremål så som askfat och askar hörde till hans produktion.

Ehrström har vid framställningen av sina smycken använt sig av många olika slags tekniker och material. I de tidiga smyckena är materialet koppar eller silver, senare använde han också guld och elfenben. I smyckena har använts ädelstenar, men Ehrström använde sig också av icke-ädla material och halvädelstenar.  De emaljerade smyckena och askarna var typiska för Ehrström.

Smyckesmotiven vällde ofta fram ur naturen. Typiska i det här fallet är de mycket egenartade växtmotiven, vars modeller ofta har varit frökapslar, svampar, lavar och mycel, samt insekter så som trollsländor. Motiven för de emaljerade smyckena, askarna och plattorna var ofta lätt erotiska.

Konstnärsparet Ehrström testamenterade de skisser och konstverk de hade i sin ägo till Gösta Serlachius konststiftelse. Med testamentdonationen följde ett stort antal smyckeskisser. Den här nätutställningen har skapats utifrån dessa skisser, och utifrån de smycken av Eric O. W. Ehrström som konststiftelsen har i sin ägo.

För nätutställningens innehåll och material ansvarar museichef Pälvi Myllylä från Visavuori museistiftelse och forskare Helena Hänninen från Serlachiusmuseerna. Utställningsmaterialet har samlats ihop genom museets samlingsdatabas med användande av materialhanteringstjänsten Canto Cumulus Mediaportal.

Vi önskar att ni kontaktar oss för att vi ska få information om utställningens smycken och skisser. Äger du ett smycke eller ett småföremål designat av Eric O. W. Ehrström? Ta kontakt via Serlachiusmuseet Gösta genom det responsformulär som finns i samband med utställningens bilder.  

Nätpublikation

Bekanta dig med smycken och smyckeskisser av Eric O. W. Ehrström.

Eric O. W. Ehrström

Tillägsinformation om denna mångsidiga konstnärspersonlighet och konsthantverkare.