Serlachius Art Sauna from the lakeside. Photo: Sampo Linkoneva

Press release 27 April 2023

Serlachius Konstbastu får Finnish Sauna Experience kvalitetsmärket UNIQUE 

Serlachiusmuseernas Konstbastu har fått Authentic Finnish Sauna Experience kvalitetsmärket UNIQUE. Kvalitetsmärket beviljades av representanter från Sauna from Finland genom att i mars kvalitetsrevidera beställningsbastuhelheten. 

Carita Harju och Piija Äijänen som utförde Kvalitetsreviderandet konstaterade att Konstbastun är ända till sitt slut en genomarbetad helhet som passar privattillfällen, möten såväl som fester. Också de offentliga bastuturerna fungerar bra. 

Auditörerna tackade presenterandet av konstbastun, utrymmen, konsten, stämningen i den runda bastun samt ösandet av vatten på stenarna som de tjänster och den servering som hänför sig till beställningsbastun. Också basturummens funktionalitet och snygghet, designen som är genomtänkt ända in på sina detaljer och den vackra miljön fick ett tack i värderingarna. 

”Den runda bastun är i sig själv en meditativ upplevelse och från fönstrets och från bastuns fönster öppnar sig det finländska sjölandskapet. Uteduschen är magnifik och det mosaikkonstverk som finns där är värd att upplevas”, konstaterar de. 

Enligt auditörerna är Konstbastun en skickligt planerad helhetsupplevelse i vilket i centrum finns den finländska bastun med sina kastandet av bad och i vilket man har lyckats skapa en modern helhet omkring den. Konstbastun beviljades en av Sauna from Finlands fyra olika UNIQUE kvalitetsmärken som berättar om den exceptionella bastuupplevelsen mätt i finländska mått.