Vastuullisuus on tekoja

Vastuullisuus on tekoja

Ympäristöstä huolehtiminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii meiltä kaikilta tekoja. Olemme Serlachius-museoilla tehneet järjestelmällistä ympäristötyötä ja saaneet ISO 14001 -ympäristösertifikaatin sekä Visit Finlandin myöntämän Sustainable Travel Finland -merkin joulukuussa 2021. Ympäristöohjelma auttaa meitä toteuttamaan ympäristötekoja tavoitteellisesti, suunnitelmallisesti ja vaikuttavasti.

Meillä kaikilla on vielä paljon tehtävää hyvien elinolosuhteiden turvaamiseksi. Seuraavassa on lyhyesti kerrottu muutamia esimerkkejä siitä, millaisia askeleita me Serlachiuksella olemme ottaneet vastuullisuuden parantamiseksi.

Puurakenteisen paviljonki on ekologisesti kestävämpi kuin olisi vastaava betonirakenteinen rakennus.

Suurin vaikutus lämmitysenergian lähteellä

Olemme tutkineet hiilijalanjälkeämme ja havainneet, että lämmitysenergia ja sähkönkulutus edustavat yli 80 prosenttia museoidemme hiilijalanjäljestä. Ympäristötavoitteisiin pääsemisessä vaikuttavimpana tekona on siirtyminen geoenergiaan, sillä 46 prosenttia koko hiilijalanjäljestämme koituu lämmityksestä.

Jotta pystymme vaalimaan kulttuuriperintöä ja säilyttämään sitä jälkipolville, meidän pitää huolehtia muun muassa taideteosten turvallisesta säilyttämisestä ja esittämisestä. Siihen liittyen kokoelma- ja näyttelytilojen olosuhteiden, kuten lämpötilan ja kosteuden, tulee olla museoissa vakaat. Me emme voi tinkiä olosuhteista, mutta voimme vaikuttaa käyttämämme energian lähteeseen. Siksi valmistelemme maalämmön ja -viilennyksen käyttöönottoa mahdollisimman nopealla aikataululla.

Olemme vähentäneet museoidemme energiankulutusta monin eri teknisin ratkaisuin: esimerkiksi sähköverkon tehokkuutta parantavat E-power hybridisuodattimet, käytämme mahdollisuuksien mukaan ledejä ja näyttelytiloja valaistaan mahdollisimman paljon liiketunnistimin.

Lapset valmistavat paperia Serlachius-museo Gustafissa
Työpajoissa käytämme mahdollisimman paljon kierrätysmateriaaleja.

Kierrätystä kaikissa toiminnoissa

Vaikka jätteet, niiden käsittely ja kuljetukset, muodostavat vain kaksi prosenttia museoidemme hiilijalanjäljestä, jätteiden lajittelu ja museotoiminnan materiaalinkulutuksen minimointi on meille tärkeää. Serlachius-museot alkoi tiettävästi ensimmäisenä suomalaisena museona hyödyntää teoskuljetuksissa kierrätysmateriaaleja ja viestiä niistä systemaattisesti.

Näyttelyiden rakentamisessa uusiokäytetään näyttelyrakenteita ja rakennusmateriaaleja aina kun se on mahdollista ja tarpeettomaksi käyneitä näyttelyrakenteita luovutetaan uusiokäyttöön. Suosimme kierrätysmateriaaleja yleisöpalveluissa.

Vesijohtoveden kulutuksen vähentämiseksi käytämme kartanon puistopuutarhan kastelussa järvivettä. Vedenkulutusta vähennetään ohjeistuksin ja taloteknisin järjestelmin, esimerkiksi museo-olosuhteiden edellyttämässä kostutuksessa siirrytään korkeapainesumutuskostuttimiin.

Suunnittele vierailusi Serlachius-bussilla. Se tuo helposti Tampereelta suoraan museoihin.
Serlachius-bussi kuljettaa kätevästi Tampereelta suoraan museoihin ja takaisin. Bussilla on joustava yhteys Helsingin suunnasta tuleviin junavuoroihin.

Vastuullinen liikenne

Sijaitsemme harvaan asutulla maaseudulla, jonne on heikot julkiset kulkuyhteydet. Yksityisenä toimijana museoiden vaikea ratkaista koko alueen liikenteen tilaa, mutta olemme omalta osaltamme tehneet huomattavan satsauksen paikallisiin liikenneoloihin järjestämällä edestakaisen bussivuoron Tampereelta Mänttään museoiden kaikkina aukiolopäivinä. Näin vieraamme voivat tehdä museovierailun joukkoliikennevälineellä, ja bussiyhteys palvelee myös alueen asukkaita. 

Tampereen bussiyhteyden lisäksi lainaamme asiakkaillemme polkupyöriä, joilla on hauskaa ja kätevää liikkua paikallisesti ja siirtyä museosta ja kohteesta toiseen ilman omaa autoa. Toki Serlachius-bussikin liikkuu päivän aikaan Mäntän kohteiden välillä.  Kesäaikaan ympäristöä voi tutkia myös taidemuseolta lainatulla veneellä soudellen. Lainaamme myös kävelysauvoja, näin kannustamme liikkumaan lihasvoimin ja tutustumaan paikalliseen elämänmenoon.

Olemme lisänneet sähköautojen latauspaikkoja. Taidemuseo Göstalla on neljä pikalatauspaikkaa ja neljä peruslatauspaikkaa. Gustaf-museolla on kaksi sähköautojen latauspaikkaa.

Metsä ja ympäristö ovat tärkeitä teemoja niin retkipaketeissamme, työpajoissamme kuin opastuotteissamme.

Ympäristöasiat ja vastuullisuus ovat osa sisältöjämme 

Museoillamme on aina tarjolla sisältöjä, jotka lisäävät vastuullista tietoisuutta: ilmastonmuutos, metsien tila ja yhteiskuntavastuu näkyvät näyttelysisällöissä, ohjelmapalveluissamme ja tapahtumissamme. Ilmastonmuutos on keskeinen teema useissa 2020-luvun näyttelyissämme.

Opetussisältömme kertovat museoiden roolista kulttuuriperinnön säilyttäjinä, metsien hyvinvointivaikutuksista ja ilmastonmuutokseen liittyvistä näkökulmista. Opastuksissamme ja työpajoissamme nämä sisällöt näkyvät muun muassa luonnon ja kulttuurin yhdistävissä lihasvoimin liikuttavissa palveluissa, kuten Kävelyretki Lemmenpolulle ja Retki Mäntänvuoressa.

Ulkomaalaisille paikallista elämäntapaa valottavat opastustuotteemme Walking Tour ­– Small Town Life ja Rent a Local. Kaikissa luontoon suuntautuvissa palveluissa käytämme valmiita reittejä. Paketoimme omia palveluita vastuullisesti toimivien kumppaneiden kanssa. Ainutlaatuisia ilmastonmuutokseen liittyviä sisältöjä tuotamme läheisen Helsingin yliopiston Hyytiälän metsäaseman kanssa, jossa tutkimuskohteina ovat niin metsät, suot, järvet kuin ilmakehäkin.

Valtakunnallisissa Miljoonan puun talkoissa olemme jakaneet asiakkaille istutettavaksi puuntaimia. Kampanja muistuttaa puiden merkityksestä ilmastonmuutoksen torjunnassa.  

Museokaupan tuotevalikoimassa suositaan kotimaisia, lähellä valmistettuja tuotteita.

Museokaupan kestävät ratkaisut

Serlachius-museokaupan tuotevalikoimassa suositaan kotimaisia ja lähellä tuotettuja tuotteita. Tällöin kuljetusmatkat ovat lyhyitä ja tuotteiden alkuperä ja tuotantoketju ovat varmemmin tiedossa. Museokauppojen perusvalikoimaan kuuluvia tuotteita, kuten t-paitoja, kasseja ja silmälasipyyhkeitä on saatavilla ympäristövastuullisesti tuotetuista ja kierrätetyistä raaka-aineista. Tuotteistomme ohjenuorana on laadukkuus; laadukkaalla tuotteella on pitkä käyttöikä.

Museokaupan ostoksia emme halua kääräistä muoviin, kotimaisen paperikassin voi asiakas lajitella keräyspaperin joukkoon. Verkkokauppatilauksissa kierrätetään museolle saapuneita pakkausmateriaaleja: pakettiin kiinnitetty vihreä tarra viestii uusiokäytöstä asiakkaalle.

Ravintola Gösta tarjoilua
Ravintola Gösta käyttää mahdollisimman lähellä tuotettuja, puhtaita raaka-aineita.

Lähiruokaa lautasella

Serlachius-museoiden tiloissa toimii Ravintola Gösta, jonka tarjonta perustuu mahdollisimman lähellä tuotettuihin puhtaisiin raaka-aineisiin. Tärkeää on tietää raaka-aineiden tulevan luotettavista lähteistä ja esimerkiksi kalastajat tunnetaan nimeltä. Ruokalistat ovat kala- ja kasvispainotteisia ja tarjolla on vegaanivaihtoehtoja. 

Ravintoloitsija, keittiömestari Henry Tikkaselle hävikin minimointi on kunnia-asia. Ateriat ja ruokalista suunnitellaan tarkasti niin, että hävikki varastoinnissa, valmistuksessa ja lautasella on mahdollisimman pientä. Tilataan vain mitä tarvitaan, ja logistiikka on suunniteltu huolellisesti: kuljetuksia yhdistellään ja toimitukset tulevat vain kolme kertaa viikossa. Raaka-aineiden käsittelyssä syntyvät sivutuotteet hyödynnetään tarkasti. Jätteen määrä minimoidaan, pakkauksissa suositaan kierrätettäviä ja pantillisia pakkauksia. 

Ravintolassa vältetään kertakäyttöpakkausten käyttöä. Esimerkiksi kesäravintola Autereen tuvan salaattiannokset on pakattu rasioihin, joiden alaosa on tehty uusiutuvasta ja kompostoitavasta sokeriruokokuiduista ja kansi sataprosenttisesti kierrätetyistä muovipulloista.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat meille tärkeitä

Kohtelemme kaikkia yhdenvertaisesti ja arvostavasti. Kunnioitamme toistemme henkilökohtaista tilaa ja annamme kaikille rauhan nauttia taiteesta.

Museomme ovat turvallisia kohteita liikunta- ja aistirajoitteisille. Meillä on Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkki. Se kertoo siitä, että olemme sitoutuneet kehittämään esteettömyyttämme ja saavutettavuuttamme. Voit tutustua esteettömyyteemme vinkkejä vierailulle -sivuillamme.

Emme tee oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta taustasta, terveydestä tai toimintakyvystä. Kaikenlainen syrjintä, kiusaaminen ja rasistinen sekä homo- ja transfobinen käytös on museoissa  kielletty.

Taiteessa ei ole oikeaa tai väärää vastausta, kannustamme vieraitamme avoimeen keskusteluun, uusiin näkökulmiin ja monenlaisiin rakentaviin mielipiteisiin. Suhtaudumme jokaisen vieraan kokemukseen ja olemukseen hienotunteisesti.

Henkilökuntamme on sitoutunut noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita. Jos kohtaat toimintaympäristöissämme epäasiallista käytöstä tai syrjintää, kerro siitä henkilökunnallemme. Olemme valmiita ottamaan vastaan palautetta ja kehittämään omia toimintatapojamme oppiaksemme uutta.  

Serlachius-veistos ja pojat
Serlachius-museot säilyttävät ja edistävät yhteiskunnallisesti tärkeää kulttuuriperintöä yksityisin varoin.

Yksityisin varoin yhteistä hyvää 

Gösta Serlachiuksen taidesäätiö haluaa pitää yllä museotoimintaa, jonka tavoitteena on kansainvälisen museoliiton ICOMin museotyön eettisten sääntöjen mukaisesti säilyttää, tulkita ja edistää kulttuuriperintöä ja ylläpitää kokoelmia yhteiskunnan ja sen kehityksen hyväksi. Museotoiminnan ylläpitämiseksi säätiö hoitaa varallisuuttaan ja etsii vastuullisia sijoituskohteita.   

Museot vaikuttaa monin eri tavoin alueen talouteen: museoiden kävijät jättävät alueen virkistyspalveluihin, vähittäiskauppaan sekä majoitus- ja ravitsemustoimintaan vuosittain miljoonia euroja. Serlachius-museot on yksi paikkakunnan suurimpia työllistäjiä ja tekee runsaasti ostoja paikallisilta yrityksiltä kiinteistönhoidosta näyttelyrakennukseen.