Vanha taide ja sen keräily -luentosarja

3.11.2022

Taideteostutkimusta monitieteisesti

Taidehistorioitsija, FL Tiina Koivulahti (Jyväskylän yliopisto)

3.11.2022 klo 16.15

Perinteisesti taideteostutkimusta on tehty tyyli- ja taidehistoriallisesta näkökulmasta. Nykypäivänä taideteostutkimus voidaan kuitenkin nähdä monitieteisenä tutkimuksena, jossa yhdistyy taidehistorian tutkimus, konservointitutkimus, materiaalitutkimus ja kuvantamistutkimus. Teknisten tutkimusmenetelmien käyttö taideteosten tutkimisessa on jatkuvasti yleistynyt viime vuosikymmeninä menetelmävalikon kehittymisen ja monipuolistumisen myötä. Taidehistoriallisen tutkimuksen yhdistäminen teknisiin menetelmiin antaa yleensä parhaan tuloksen, kun pohditaan teosten aitouteen tai attribuointiin liittyviä kysymyksiä. Teknisten tutkimusten menetelmiä sovelletaan teostutkimukseen sen mukaan, millaisesta teoksesta on kysymys ja millainen on tutkimuskysymys. 

Luennolla tutustutaan erilaisiin tutkimusmenetelmiin Serlachiuksen taidekokoelmaan kuuluvista taideteoksista tehdyn tutkimuksen valossa. Tiina Koivulahti on provenienssitutkimukseen erikoistunut taidehistorioitsija, joka työskentelee Jyväskylän yliopistossa. Hän on perustanut taideteostutkimukseen keskittyvän yrityksen RECENART, ja työskenteli sen toimitusjohtajana ja johtavana tutkijana, kunnes yritys myytiin ulkomaille 2018. RECENARTin kautta Koivulahti on tutkinut useita Serlachiuksen taidekokoelmaan kuuluvia teoksia.

Serlachiuksen taidekokoelma tutkimuksen kohteena

Gösta Serlachius oli intohimoinen keräilijä, jonka kokoelman painopisteisiin kuului Suomen kultakauden ja aikalaistaiteen ohella vanhan eurooppalaisen taiteen keräily. Vuodesta 1919 kuolemaansa 1942 hän hankki Suomen mittakaavassa vaikuttavan kokoelman keskieurooppalaista taidetta keskiajalta 1700-luvulle. Hankinnoissa avustivat ja lisätietoa teoksista etsivät aikansa eturivin tutkijat, mutta vielä nykyäänkin moni seikka on hämärän peitossa.

Luentosarjassa nykytutkijat valottavat eri näkökulmista kokoelmaan liittyviä avoimia kysymyksiä. Samalla he avaavat kuulijalle niitä eri menetelmiä, joilla yliopistoissa ja museoissa nykyään ratkotaan vanhaan taiteeseen ja sen keräilyyn liittyviä arvoituksia.

Kaikille avoin verkkoluentosarja toteutetaan Serlachius-museoiden ja Helsingin yliopiston taidehistorian oppiaineen yhteistyönä. Virtuaaliluennot tapahtuvat etänä ja suorana Teamsin välityksellä (kyseessä ei ole tallenne), ja niille osallistuu museoyleisön lisäksi taidehistorian tutkinto-opiskelijoita.

Luennot pidetään 22.9.–1.12.2022 torstai-iltapäivisin klo 16.15. Noin 60 minuutin luennon jälkeen on varattu noin puoli tuntia aikaa keskustelulle ja kysymyksille aiheesta. Luentojen hinta on muille kuin opiskelijoille 10 €/luento. Luennon voi ostaa tapahtuman alkamiseen saakka.

Tervetuloa Gösta Serlachiuksen vanhan taiteen kokoelman pariin!

Giovanni Antonio Fasolo, 18-vuotiaan venetsialaisen ylhäisönaisen muotokuva, 1570-luvun alku, öljyväri kankaalle, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Teemu Källi
Giovanni Antonio Fasolo, 18-vuotiaan venetsialaisen ylhäisönaisen muotokuva, 1570-luvun alku, öljyväri kankaalle, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Teemu Källi