Vanha taide ja sen keräily -luentosarja

17.11.2022

Taidehallin intendentti Bertel Hintze taideasiantuntijana, taidekentän kansainvälistäjänä ja taidekaupan toimijana

Tutkijatohtori, FT Maija Koskinen (Turun yliopisto)

17.11.2022 klo 16.15

Albert Edelfeltin taiteesta väitellyt Bertel Hintze (1901-1969) järjesti useita merkittäviä suomalaisen ja kansainvälisen taiteen näyttelyitä Helsingin Taidehallissa johtajakautensa aikana (1928-1968). Tämän ohella hän oli usean suomalaisen taiteenkeräilijän käyttämä asiantuntija, jolla oli poikkeuksellisen kattavat suhteet kansainväliseen taidekauppaan. Hintze toimi myös Gösta Serlachiuksen ja Serlachiuksen taidesäätiön asiantuntijana ja välitti verkostojensa avulla kymmeniä teoksia Mänttään. 

Esityksessä tarkastellaan Hintzen verkostoja ja taidekäsitystä sekä niiden merkitystä Serlachiuksen taidesäätiön kokoelman muotoutumiselle ja valotetaan näin kokoelmaan päätyneiden teosten suhdetta 1900-luvun alkupuoliskolla vallinneisiin taidekäsityksiin ja -makuun. Tästä näkökulmasta käsin määritellään Serlachiuksen kokoelman roolia ja asemaa aikakauden suomalaisen taiteen keräämisen ja taidekaupan kentällä. 

FT, taidehistorioitsija Maija Koskinen väitteli 2019 Helsingin Taidehallin näyttelyiden merkityksestä suomalaisen kuvataiteen kehitykselle taidekentän sisäisen ja ulkopuolelta tulevan vallankäytön kontekstissa. Hän on jatkanut väitöstutkimuksessa esiin nostamansa taidekentän ja valtiollispoliittisen vallankäytön suhteen tutkimista, ja työskentelee tällä hetkellä tutkijatohtorina Turun yliopistossa.

Serlachiuksen taidekokoelma tutkimuksen kohteena

Gösta Serlachius oli intohimoinen keräilijä, jonka kokoelman painopisteisiin kuului Suomen kultakauden ja aikalaistaiteen ohella vanhan eurooppalaisen taiteen keräily. Vuodesta 1919 kuolemaansa 1942 hän hankki Suomen mittakaavassa vaikuttavan kokoelman keskieurooppalaista taidetta keskiajalta 1700-luvulle. Hankinnoissa avustivat ja lisätietoa teoksista etsivät aikansa eturivin tutkijat, mutta vielä nykyäänkin moni seikka on hämärän peitossa.

Luentosarjassa nykytutkijat valottavat eri näkökulmista kokoelmaan liittyviä avoimia kysymyksiä. Samalla he avaavat kuulijalle niitä eri menetelmiä, joilla yliopistoissa ja museoissa nykyään ratkotaan vanhaan taiteeseen ja sen keräilyyn liittyviä arvoituksia.

Kaikille avoin verkkoluentosarja toteutetaan Serlachius-museoiden ja Helsingin yliopiston taidehistorian oppiaineen yhteistyönä. Virtuaaliluennot tapahtuvat etänä ja suorana Teamsin välityksellä (kyseessä ei ole tallenne), ja niille osallistuu museoyleisön lisäksi taidehistorian tutkinto-opiskelijoita.

Luennot pidetään 22.9.–1.12.2022 torstai-iltapäivisin klo 16.15. Noin 60 minuutin luennon jälkeen on varattu noin puoli tuntia aikaa keskustelulle ja kysymyksille aiheesta. Luentojen hinta on muille kuin opiskelijoille 10 €/luento. Luennon voi ostaa tapahtuman alkamiseen saakka.

Tervetuloa Gösta Serlachiuksen vanhan taiteen kokoelman pariin!

Blas de Ledesma, Hedelmiä ja vihanneksia, 16000-luku, öljyväri kankaalle, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.
Blas de Ledesma, Hedelmiä ja vihanneksia, 1600-luku, öljyväri kankaalle, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.