Vanha taide ja sen keräily -luentosarja

22.9.2022

Kaksi keskiajan taiteen kokonaisuutta Suomessa – säilyneet vs. kerätyt fragmentit

Yliopistonlehtori, taidehistorian dosentti Elina Räsänen (Helsingin yliopisto)

22.9.2022 klo 16.15

Suomalaisissa kokoelmissa olevan keskiajan taide voidaan jakaa kahteen kokonaisuuteen. Ensimmäinen muodostuu teoksista, jotka ovat olleet täällä jo ennen protestanttista reformaatiota ja säilyneet seurakuntien tai myöhemmin museoiden omistuksessa. Toinen koostuu 1800-luvun lopulla käynnistyneen yksityisen taidekeräilyn esimerkeistä. Molemmat kokonaisuudet ovat luonteeltaan fragmentaarisia.

Keskiajan taiteen säilyvyys on ollut monella tapaa sattumanvaraista ja toisaalta yksityiskokoelmiin valikoituneet teokset ovat usein esimerkiksi osia suuremmista alttarimaalauksista, jotka on kaupallisista syistä rikottu osiin. Näitä asioita valotetaan Rogier van der Weydenin kuuluisan maalauksen kahden kopion avulla: toinen on peräisin Pöytyän kirkosta, toinen kuuluu Serlachiuksen kokoelmaan.

Dosentti Elina Räsänen on tutkimuksissaan keskittynyt erityisesti Itämeren alueen keskiajan taiteeseen. Hänen viimeisimmät julkaisunsa liittyvät ikonoklasmin ilmentymiin ja keskiajan taiteen muodonmuutoksiin. Räsänen johtaa parhaillaan Kuvakalske-nimistä tutkimushanketta, jossa keskiössä ovat keskiajan ja uuden ajan alun taiteen myöhemmät vaiheet. Räsänen on opettajana Helsingin yliopiston taidehistorian kurssilla, jonka osana tämä luontosarja on.

Serlachiuksen taidekokoelma tutkimuksen kohteena

Gösta Serlachius oli intohimoinen keräilijä, jonka kokoelman painopisteisiin kuului Suomen kultakauden ja aikalaistaiteen ohella vanhan eurooppalaisen taiteen keräily. Vuodesta 1919 kuolemaansa 1942 hän hankki Suomen mittakaavassa vaikuttavan kokoelman keskieurooppalaista taidetta keskiajalta 1700-luvulle. Hankinnoissa avustivat ja lisätietoa teoksista etsivät aikansa eturivin tutkijat, mutta vielä nykyäänkin moni seikka on hämärän peitossa.

Luentosarjassa nykytutkijat valottavat eri näkökulmista kokoelmaan liittyviä avoimia kysymyksiä. Samalla he avaavat kuulijalle niitä eri menetelmiä, joilla yliopistoissa ja museoissa nykyään ratkotaan vanhaan taiteeseen ja sen keräilyyn liittyviä arvoituksia.

Kaikille avoin verkkoluentosarja toteutetaan Serlachius-museoiden ja Helsingin yliopiston taidehistorian oppiaineen yhteistyönä. Virtuaaliluennot tapahtuvat etänä ja suorana Teamsin välityksellä (kyseessä ei ole tallenne), ja niille osallistuu museoyleisön lisäksi taidehistorian tutkinto-opiskelijoita.

Luennot pidetään 22.9.–1.12.2022 torstai-iltapäivisin klo 16.15. Noin 60 minuutin luennon jälkeen on varattu noin puoli tuntia aikaa keskustelulle ja kysymyksille aiheesta. Luentojen hinta on muille kuin opiskelijoille 10 €/luento.

Tervetuloa Gösta Serlachiuksen vanhan taiteen kokoelman pariin!

Roger van der Weyden ateljee, Ristiltä otto, samanaikainen toisinto, mahd. 1400-luku, öljyväri puulle, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Ville Lenkkeri
Roger van der Weyden ateljee, Ristiltä otto, samanaikainen toisinto, mahd. 1400-luku, öljyväri puulle, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Ville Lenkkeri