Punoutua

Gösta

I brittiska konstnärens gåtfulla skulpturer fragment av människokroppen mångdubblas och blandar ihop sig så väl med varandra som med oidentifierade organiska former.

Rachel Kneebone (f. 1973) som bor och arbetar i London framställer sina skulpturer av vitt porslin, ett material som reagerar känsligt på ljus och emellanåt ser tungt och fast ut, emellanåt lätt och genomskinligt. Materialets egenskaper stöder verken där fragment av människokroppen mångdubblas och blandar ihop sig så väl med varandra som med oidentifierade organiska former.

Kneebone undersöker i sin konst mänskligheten, livets kretsgång, formförändringar och förnyelse. I strömmen av de komplexa motsatserna blandas vidsträckta hänvisningar till litteraturen och konstens historia. Allting är i rörelse: rokokons lätthet blandas med nutidens problem och framtiden smälter samman med renässansens optimism. Utställningen har kuraterats av Timo Valjakka. 

Serlachiusmuseet Gösta 24.10.2020–18.4.2021

Bild: Rachel Kneebone, Dance, 2017, porslin. Courtesy the artist and White Cube. Foto: Stephen White.