Stads- och naturturer

Njut av konst i Konststaden i Mänttä och boka Serlachiusmuseernas guidad stadstur eller naturtur.

Stadsguidning

Serlachius stads- och naturturer tar en till Konststadens viktigaste sevärdheter och vackra natur. I tätorten Mänttä möts industrihistoria, imponerande arkitektur och vackra vattenvyer. Under rundturen framgår hur staden och dess mest betydande byggnader har växt fram kring Serlachiusbolaget. Vi hör berättelser om brukssamhällets landmärken och får en inblick i historien. Vi gör ett besök i Mänttäs vackra stenkyrka. Guidning sker i gruppens egen buss.

Längd: 60 minuter
Språk: finska, svenska, engelsa, tyska och tolkning till ryska.
Pris: från 12 €/person

Serlachiusmuseernas stads -och naturturer innehåller även guiding i Mänttä kyrka som erbjuder en upplevelse mellan unika konstverk.

Guidning i kyrka

Mänttä stenkyrka (1928) är en allkonstverk ritad av bolaget G. A. Serlachius förtroendearkitekt W. G. Palmqvist. I kyrkans inredning har man satsat extra mycket konst. Vi ser bland annat skulptören Hannes Auteres träskulpturer, som smyckar altarringen och predikstolen.

Längd: 30 minuter
Språk: finska, svenska, engelska, tyska och tolkning till ryska.
Pris: från 10 €/person

Serlachiusmuseernas stads -och naturturer innehåller även guiding på Mänttäs kyrkogård vars viktigaste konstverk har gjorts av Emil Wikström.

Kyrkogårdsvandringar

På Mänttä kyrkogård syns spåren efter kända formgivares händer. Kyrkogården kännetecknas av svängda gångar, imponerande skulpturer och ett vackert område med hjältegravar. Vi bekantar oss under guidens ledning med släkten Serlachius massiva gravmonument och hör om andra inflytelserika märkespersoners livsberättelser på orten. Fråga även efter guidade turer för att bekanta er med Filpula kyrkogård.

Längd: 60 minuter
Språk: finska, svenska, engelska, tyska och tolkning till ryska.
Pris: från 12 €/person

Serlachiusmuseer erbjuder konst, historia, arkitektur samt friluftsverksamhet i Birkalands sjolandskap.

En tur till fots på Kärleksstigen

Ta dig mellan museirundorna ett litet syreskutt och förflytta dig den cirka tre kilometer långa vägen mellan museerna längs den skogiga Kärleksstigen. Stigen följer Kuorevesis strandlinje, och längs den kan man också beundra de vackra sjölandskapen. Er grupp guidas av Serlachius museiguide, som på samma gång berättar i fria ordalag om Mänttäs och Serlachiusarnas historia och nutid. Vid ändan av Serlachius Gård kan ni också vandra över till ön Taavetinsaari, dit man har byggt en vacker bro och en naturstig. Om ni så önskar kan ni på Serlachiusmuseerna få gångstavar för hela gruppen. Ni behöver endast goda skor, klädsel som lämpar sig för vädret och en hurtig inställning till utelivet. En promenad till fots på Kärleksstigen passar utmärkt till exempel i samband med en UUA-dag. 

Längd: ca 45–60 minuter
Språk: finska, engelska
Pris: från 12€/person