Serlachiusmuseet Gustaf

Serlachiusmuseet Gustafs utställningar sjuder ofta av historien och berättelser om industrins legender och konst. Museibyggnaden, skogjättens tidigare huvudkontor, är en sevärdhet i sig.

Teman i utställningarna anknyter till historien eller konst. Ofta har de en beröringspunkt med livets gång på en liten finländsk pappersindustriort. I museets basutställning innehar Mänttäs första patron Gustaf Adolf Serlachius huvudrollen. Serlachius som fått namn om sig för sin våghalsiga affärsverksamhet, hör till den finländska pappersindustrins banbrytare. Museet har fått sitt namn efter denna kantiga personlighet.

I museet Gustaf innehar berättelserna huvudrollen. De nyfikna och överraskande utställningarna öppnar sig för besökarna genom drama och olika typer av media. Museet har blivit välkänt och vunnit priser för sitt säregna sätt att genomföra sina utställningar. Dramatiserade historia och interaktivitet återspeglas även i tjänster som erbjuds grupper.

Den imponerande museibyggnaden är G. A. Serlachius Aktiobolags tidigare huvudkontor, som stod klart år 1934. Bergsrådet Gösta Serlachius ville göra det till ett visitkort för sitt bolag. Huvudkontoret, som representerade funktionalismen och klassicismen, pryddes med namnkunniga konstnärers arbeten och utrustades  med bästa hustekniken för sin tid. Det tidigare huvudkontoret övergick i Gösta Serlachius konststiftelses ägo år 2000. Museet öppnades för allmänheten efter en omfattande renovering år 2003. Det blev konststiftelses andra museum.

Museet Gustaf är medelpunkten för ett aktivt kulturarbete. Där anordnas föreläsningar, seminarier, idrottstävlingar, samkväm, konserter, teaterföreställningar och andra kulturella evenemang öppna för alla. Museet har ett nära och kontinuerligt samarbete med skolor.