Hållbarhet på våra museer

Hållbarhet på våra museer

Ansvarsfullhet är handlingar 

Att värna om miljön och hejda klimatförändringen kräver handlingar av oss alla. I december 2021 har Serlachiusmuseerna blivit certifierade enligt med ISO 14001 -miljöcertifikatet och med Visit Finlands Sustainable Travel Finland -märke. Vi fortsätter med systematiskt miljöarbete. Miljöprogrammet hjälper oss att utföra miljöhandlingar målmedvetet, planmässigt och effektivt.

Nainen keinussa taidemuseo Göstan puistossa

Hållbar turism

Serlachiusmuseerna främjar hållbar och ansvarsfull turism. Vår handling följer Visit Finlands Sustainable Travel Finland -program.

Vi erbjuder miljövänliga sätt att resa till museerna. Serlachius ordnar bussavgångar tur-retur från Tammerfors till Mänttä under alla de dagar som våra museer är öppna. Förutom bussförbindelsen lånar vi åt våra kunder ut cyklar med vilka det är roligt att smidigt röra sig lokalt och att förflytta sig mellan museerna och från en punkt till en annan utan egen bil. 

Vi har också utökat och tänker framöver ytterligare utöka antalet laddningsplatser för elbilar.

Serlachius-museo Göstan lainattava soutuvene

Vår miljöpolitik

För oss som arbetar på Serlachiusmuseerna är ansvaret för miljön en hjärtesak. Vi vill sköta om miljön lika omsorgsfullt och långsiktigt som vi värnar om vår konstsamling samt lika modigt och kvalitativt som vi producerar utställningar och betjänar kunder. 

Vi verkar på ett kulturellt hållbart sätt genom att trygga det värdefulla kulturarvet för de kommande generationerna. Vi har identifierat de miljöaspekter som hänför sig till vår verksamhet. Vårt mål är att kunna minimera energi- och vattenförbrukning och mängden av avfall som produceras och de negativa miljöeffekterna. Livsbågetänkesättet är för oss viktigt.  

Vårt miljöarbete styrs av den internationella miljöstandarden IS0 14001.  Miljösystemet anknyter till kärn-, huvud- och stödprocesserna som vi definierat dem. Det tillämpas i vår personals, våra kompanjoners och intressebevakningsgruppers verksamhet som pågår i de fastigheter kopplade till nämnda processer som används för museiverksamhet i Mänttä-Vilppula. Vi utvärderar och förbättrar ständigt vår verksamhet för att nå våra ansvarsfulla mål. I detta arbete är vi i aktiv växelverkan med våra kunder och intressegrupper i det att vi förbinder oss till de förpliktelser vi ritat upp.   

Miljöcertifikaten

Serlachiusmuseerna har fått både ISO 14001-miljöcertifikatet och Visit Finlands Sustainable Travel Finland -märke.