Serlachius museot

KOM MODIGT
FRAM

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet vintertid 1.9.–31.5. ti-sö kl. 11–18.

Sulje

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet
vintertid 1.9.–31.5. ti–sö kl. 11–18
sommartid 1.6–31.8. varje dag kl. 10–18
Stängt 6.12., 24–25.12., 31.12., 25.3. och 30.4.

KOM MODIGT
FRAM

Arkiv-
material

Till Gösta Serlachius konststiftelses arkivsamlingar
hör Serlachiusbolagets dokument- och fotografiska material
samt en bred samling av arkitektritningar.

 

  • Gustafin-kirje-1.jpg
1

Arkivmaterial

Serlachiusmuseerna utökar för närvarande mest aktivt sin samling av muntlig kunskap. Museet Gustaf har ända sedan grundandet varit en mycket flitig traditionssamlare. Den muntliga kunskapen har samlats in närmast i Mänttä och dess närområden. Temana har ofta haft anknytning till museets utställningsprojekt.

Dokumentarkivet innehåller dokument som rör Serlachiusbolagets produkter, marknadsföring, styrelse och personal. Utöver detta innehåller arkivet historiskt material om föreningars verksamhet och privatpersoners verksamhet i Mänttä.

Ritningsarkivet

Till arkivet hör även Serlachiusbolagets betydande ritningsarkiv, som innehåller en samling arkitektritningar från slutet av 1800-talet fram till 1980-talet. Till samlingen hör ritningar av finländska topparkitekter med från början av 1900-talet och framåt. Bland andra Valter och Ivar Thomé, W. G. Palmqvist, Jung & Jung och Heimo Kautonen har lämnat sina spår i Mänttäs byggnadshistoria. Arkivet innehåller mer än 10 000 ritningar.

Fotografier och filmer

Museernas fotosamling är en bred bildöversikt över ortens och dess industris kultur-, byggnads- och personhistoria. Samlingen innehåller Serlachiusbolagets och Mänttäs historiska foto- och negativsamling från slutet av 1800-talet fram till 1900-talets slut. I samlingen finns över 30 000 fotografier.

Till Serlachiusmuseernas samlingar hör även Serlachiusbolagets film- och videomaterial från årens lopp, närmast förevisnings- och marknadsföringsmaterial. Av filmerna är de äldsta från 1930-talets slut. En del av dem har sparats i det Nationella audiovisuella arkivet.

Samlingen av muntlig kunskap

Materialet i samlingen har samlats in i Mänttä och dess närområde. Teman är bland annat krigstiden, brandkårens historia, ortens karelare, jaktkulturen, ishockeytraditionen, G.A. Serlachius Ab:s huvudkontors och i vidare bemärkelse Serlachiusbolagets historia.