Serlachius museot

KOM MODIGT
FRAM

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet vintertid 1.9.–31.5. ti-sö kl. 11–18.

Sulje

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet
vintertid 1.9.–31.5. ti–sö kl. 11–18
sommartid 1.6–31.8. varje dag kl. 10–18
Stängt 6.12., 24–25.12., 31.12., 25.3. och 30.4.

KOM MODIGT
FRAM

Konstmuseet Gösta

Museet Gösta erbjuder intressanta temautställningar och pärlor från den finska konstens guldålder i en kulturhistoriskt värdefull omgivning.

 

  • Kartano.jpg
  • Aula.jpg
12

Konstklassiker och nutidskonst som berör

Utgångspunkten för Konstmuseet Gösta är den gamla herrgården Joenniemi, där man ända sedan år 1945 har visat Gösta Serlachius konststiftelses samlingar. På sommaren 2014 fick den placerad bredvid sig en ny paviljong byggd i trä. Samtidigt började man i museet förutom klassikerverken visa nutidskonst och intressanta temautställningar.

Museets herrgårdsdel blev färdig som bergsrådet Gösta Serlachius representationshem år 1935. Nedre våningen i byggnaden i rödtegel, ritad av arkitekt Jarl Eklund, har tjänstgjort som museum ända sedan 1945. Museet var då vårt lands åttonde konstmuseum. Hela byggnaden togs i konstmuseibruk år 1984.

Gösta Serlachius konststiftelses samlingar är kända som en samling av verk av mästare från den finska guldåldern, och av gammal europeisk målarkonst som för finländska förhållanden är sällsynt. I herrgården har man under årens lopp förverkligat breda utställningar på basen av verk ur konststiftelsens samlingar, till exempel ur Axel Gallen-Kallelas, Hannes Auteres, Jussi Mäntynens, Lennart Segerstråles och Albert Edelfelts produktion.

På sommaren 2014 blev i anslutning till konstmuseet Gösta en utvidgad del färdig som representerade den moderna träarkitekturen, en paviljong som har möjliggjort nya, ännu mer mångfacetterade och omfattande utställningar än förut. Genom den utvidgade delen fick konstmuseet moderna publikutrymmen: en utsiktsrestaurang, en festsal och en museishop, samt tidsenliga konstförvarings- och konserveringsutrymmen.        

Aktiv kulturverksamhet i Gösta

I konstmuseet Gösta finns förutom utställningar ett mångsidigt kulturutbud. I paviljongens Kivijärvisal ordnas året om konserter, teaterföreställningar och seminarier. Konstmuseet Gösta erbjuder en fantastisk ram för konserterna under Mänttä musikfestival, som ordnas årligen, och för matevenemanget Food Camp. I konstmuseet organiseras i riklig skala även företags och organisationers egna evenemang.

Skulpturparken

Konstmuseet är beläget i Joenniemis kulturhistoriskt värdefulla miljö vid stranden av Melasjärvi. Parken har sedan 1930-talet varit en central del av herrgårdens kulturlandskap. Den första parkplanen utformades av trädgårdsarkitekt Paul Olsson, och den blev uppdaterad 1996 av landskapsarkitekt Gretel Hemgårds byrå. Samma byrå förnyade parkplanen i samband med byggandet av paviljongen år 2014.

I parken kan man se talrika skulpturer av Harry Kivijärvi, vilka Gösta Serlachius konststiftelse fick som donation år 2011 av Stiftelsen Kivijärvisamlingen. Paviljongen och de skulpturer som har placerats i parken strukturerar landskapet där det föds nya utrymmen och platser att beskåda. Parkens gångar leder besökarna till en bro och till den närbelägna ön Taavetinsaari, där man under sommaren också kan se på konst.