Serlachius museot

KOM MODIGT
FRAM

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet sommartid 1.6–31.8 varje dag kl. 10–18, vintertid 1.9.–31.5 ti-sö kl. 11–18.

Sulje

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet
vintertid 1.9.–31.5 ti–sö kl. 11–18
sommartid 1.6–31.8 varje dag kl. 10–18
Stängt 6.12, 24–25.12, 31.12, 25.3 och 30.4.

KOM MODIGT
FRAM

Kulturens och naturens Mänttä

Konststaden erbjuder kultur och naturens lugn.

  • ma-ntta-ilmakuva.jpg
  • Vilppulankoski-2low.jpg
12

Konsten är en väsentlig del av Mänttäs historia och nutid

Mänttä-Vilppula med ca 11 000 invånare är beläget mitt i det finländska sjö- och skogslandskapet. En fjärdedel av områdets yta består av vattendrag. Befolkningstätheten i staden är ca 20 invånare per kvadratkilometer.

Mänttä-Vilppula är beläget mitt emellan två nationella centrum. Till Tammerfors, Finlands tredje största stad, är det ca 90 kilometer och till Jyväskylä – Mellersta Finlands centrum – är det lika långt.

Staden Mänttä-Vilppula bildades 2009 när Mänttä stad och Vilppula kommun slogs samman. Grannarnas gemensamma historia är lång och mångskiftande. Den började år 1912 när Mänttä var en del av Vilppula kommun i några år. Grundandet av pappersfabriken och en utveckling som skiljde sig från det omkringliggande jordbrukssamhället ledde dock till att Mänttä 1922 blev självständigt från Vilppula.

År 1868 grundade Gustaf Adolf Serlachius ett träsliperi i närheten av Mäntänkoski. Här började ortens utveckling till en känd pappersindustriort. Mänttä har en intressant social historia. Bolaget G.A. Serlachius svarade under en lång tid för en stor del av den service som numera hör till samhället: hälsovård, utbildning, bostadsfrågor och planläggning. De sista delarna av denna service överfördes till kommunen på 1970-talet.

En levande kulturstad

Sett till invånarantalet är Mänttä en häpnadsväckande aktiv och levande kultur- och bildkonststad. Förutom verksamheten i Serlachiusmuseerna och Mänttäs bildkonstveckor ordnas varje år Mänttä Musikfestspel i Mänttä. Som en mötesplats för pianomusik erbjuder festivalen konserter av internationella pianovirtuoser och möjligheter att uppträda för unga pianister. Till musikfestspelens program hör att lyfta fram ovanlig pianomusik och ett stort antal uruppföranden.

I bergsrådet R. Erik Serlachius gamla representationsbostad verkar numera konstcentret Honkahovi och ArtHotel. På Honkahovi ordnas mindre konstutställningar och många konserter inom klassisk musik året runt. Honkahovis utställningar och konserter produceras av Kauko Sorjonens stiftelse. Mellan Mäntän Klubi och Pekilo ligger också Kiusalan talo, som stiftelsen renoverar till ett konsthus och där amatörkonstnärer från den lokala konstföreningen verkar.

Ihmisyyden tunnustajat (ung. Bekännare av den mänskliga naturen) är ett teosofisk-kristet samfund som verkar i Vilppula. Samfundet ordnar konstutställningar och sommarteaterföreställningar som grundar sig på deras idévärld.

Nära naturen

I Mänttä är naturen nära. Den finländska allemansrätten garanterar att man kan ta en avstickare till skogen från vilken väg som helst och plocka vilda bär, svamp och blommor. På sjöarna och i älvarna kan man åka båt och fiska, och på vintrarna kan man pimpelfiska och åka skidor.

Nära Mänttä centrum ligger naturskyddsområdet Mäntänvuori med ypperlig terräng för utflykt och motion. Från tornet på bergstoppen ser man hela Mänttä centrum, och längs stigarna för rörelsehindrade kan man vandra till friluftskyrkan uppe på berget och till Vuorenmaja.

Ett intressant historiskt naturobjekt är Elämänmäki i Vilppula, där ett sanatorium för nervsjukdomar verkade under de första årtiondena av 1900-talet. Till sanatoriets grundprinciper hörde att naturen har en läkande kraft i sig själv. På sanatoriet har flera framstående personer i Finlands historia fått behandlingar. Från toppen av Elämänmäki öppnade sig en gång i tiden vyn över fyra sjöar. Numera är området ett naturskyddsområde, och utsikten skyms av en hög grandunge.