Serlachius museot

KOM MODIGT
FRAM

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet sommartid 1.6–31.8 varje dag kl. 10–18, vintertid 1.9.–31.5 ti-sö kl. 11–18.

Sulje

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet
vintertid 1.9.–31.5 ti–sö kl. 11–18
sommartid 1.6–31.8 varje dag kl. 10–18
Stängt 6.12, 24–25.12, 31.12, 25.3 och 30.4.

KOM MODIGT
FRAM

KONST-
STIFTELSES HISTORIA

Gösta Serlachius grundade konststiftelsen som bär hans namn för att säkerställa sin unika konstsamling.


 

  • Joukahainen3.png
1

GÖSTA SERLACHIUS KONSTSTIFTELSES HISTORIA

Serlachiusmuseerna drivs av Gösta Serlachius konststiftelse, som grundades år 1933 för att förvalta och underhålla den konstsamling som bergsrådet Gösta Serlachius (1876–1942) hade byggt upp.

Det fastställdes att stiftelsen skulle ha i uppdrag att uppföra och driva ett museum samt försköna Mänttä med konst. För detta ändamål donerade Gösta Serlachius sin konstsamling, som innefattade närmare 250 verk, 2 785 aktier i G.A. Serlachius Aktiebolag och Kuronlahti gård i Impilahti till stiftelsen.

Den direktion som ledde stiftelsen bestod av medlemmar utnämnda av G.A. Serlachius Aktiebolag och av representanter för Finlands Konstakademi, Åbo Akademi, Konstnärsgillet i Finland samt Finska Bildhuggarförbundet.

Gösta Serlachius ville att hans konstsamling skulle bevaras i Mänttä, som enligt hans egen utsago hade sett samlingens födelse. Samlingens tyngdpunkt låg och ligger fortfarande på konst från den finländska guldåldern. Den innehåller även gammal europeisk konst, äldre finländsk konst, verk från den finländska konstens brytningsskede och från modernismen. Gösta Serlachius hade också en fördomsfri inställning till den nya samtidskonsten.

Man börjar utveckla verksamheten

Efter Gösta Serlachius död leddes konststiftelsen av hans son, bergsrådet Ralph Erik Serlachius (1901–1980), från år 1943 till år 1976. Under hans tid utökades samlingarna stadigt. År 1973 anställde konststiftelsen den första heltidsanställda intendenten med museal utbildning.

Utvecklandet av stiftelsen och utställningsverksamheten fortsatte under bergsrådet Gustaf Serlachius (1935–2009) tid. Han blev ordförande för konststiftelsens direktion år 1976 och ordförande för styrelsen år 1980.

År 1986 fusionerades G.A. Serlachius Aktiebolag med Metsäliiton teollisuus. I samband med detta reviderades konststiftelsens stadgar. Istället för representanter för G.A. Serlachius Ab tog representanter för Sissi och Gösta Serlachius Ättlingar r.f. plats i stiftelsens direktion.

Början av 1990-talet var en ekonomiskt svår tid för konststiftelsen, och man var rentav tvungen att stänga museet av sparskäl från oktober 1991 till maj 1992. Även konstförvärven lades tills vidare på is. När den ekonomiska situationen förbättrades började man på nytt utöka konstsamlingarna. Stiftelsen fick också ta emot flera betydande konstdonationer.

På 1990-talet fick konststiftelsens verksamhet allt mer synlighet. Hösten 1992 ordnade till exempel museet en bred Akseli Gallen-Kallela-utställning i Paris i samarbete med Finlands Institut i Frankrike och Utrikesministeriet. Detta var huvudevenemanget under Finlands 75-årsjubileum i Frankrike.

En ny era börjar

År 2009 dog bergsrådet Gustaf Serlachius. Redan tidigare samma år hade diplomekonom Henrik de la Chapelle tillträtt som ordförande i stiftelsens styrelse. I samband med detta förenade stiftelsen sina museers organisationer och museerna fick nya namn: Gösta och Gustaf.

År 2010 utlyste konststiftelsen en internationell arkitekttävling om den tilläggsdel som skulle byggas i anslutning till konstmuseet Gösta. Det att den nya museiutvidgningen blev färdig sommaren 2014 har inneburit ett mångdubblande av verksamheten och gjort Serlachiusmuseerna till en betydande kulturdestination utanför de stora städerna.

Förutom utvidgningen av utställningsverksamheten har man i konststiftelsen utfört ett långsiktigt arbete med samlingarna. Konststiftelsens styrelse godkände stiftelsens samlingspolitiska program från början av år 2015. Det innehåller bland annat de principer enligt vilka stiftelsens värdefulla konstsamling sköts om och kompletteras. Det samlingspolitiska programmet uppdateras med regelbundna intervaller.

I Gösta Serlachius konststiftelses styrelse representeras Serlachius släktförening av:
Henrik de la Chapelle, ordförande
Christina Serlachius-Reenpää,
Gösta Serlachius,
Susanna Serlachius-Pressler, vice ordförande

Följande organisationer representeras av expertmedlemmar:

Representant för Finlands Konstakademi :

Antti Linnovaara

Representant för Åbo Akademi:

Marie-Sofie Lundström

Representant för Konstnärsgillet i Finland:

Anna-Kaisa Ant-Wuorinen