Serlachius museot

KOM MODIGT
FRAM

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet sommartid 1.6–31.8 varje dag kl. 10–18, vintertid 1.9.–31.5 ti-sö kl. 11–18.

Sulje

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet
vintertid 1.9.–31.5 ti–sö kl. 11–18
sommartid 1.6–31.8 varje dag kl. 10–18

KOM MODIGT
FRAM

Fredag 19. maj 2017

Den nordiska sommaren och den eviga längtan på Serlachiusmuseernas utställning Sommardagar i Finland

Serlachiusmuseernas utställning Sommardagar visar från och med den 20.5 åtta nordiska konstnärer ur främsta ledet, som representerar olika generationer och olika sätt att närma sig målningskonsten. Det gemensamma för dem är landskapet som är mättat av Nordens färg och ljus, framvisat antingen direkt eller på ett alluderande sätt.

Utställningens konstnärer är Päivikki Alaräihä, Tor Arne, Einar Garibaldi Eiríksson, Andreas Eriksson, Peter Frie, Olav Christopher Jenssen, Anna Retulainen och Troels Wörsel.

Nordisk målningskonst har man under senare år sett lite av i Finland. Kuratorn Timo Valjakka valde som utställningens tema landskapet, för att den nordiska konsten i grunden är naturromantisk. – Urbaniseringen är här i Norden ännu ung, och naturförhållandet finns alltid med i konsten, även om konstnären inte speciellt skulle betona det, säger han.

Valjakka valde till utställningen minst en konstnär från varje nordiskt land. De är i sina egna länder ledande konstnärer, men i Finland är en del av dem tämligen okända. Gemensamt för dem är att de alluderar till landskapet eller till observationen av naturen, men alltid gör det genom minnets filter. I utställningens verkval betonas de somriga bildmotiven.

– Sommaren har en mytisk betydelse för oss nordbor. Vi drömmer om den och längtar efter den, ibland till och med när det är sommar. Jag blev fascinerad av att göra en utställning om det här motivet, som är en så väsentlig del av vår identitet att vi i allmänhet inte ens märker det, berättar Valjakka.

Enligt kuratorn bör man se på den ljusa och luftiga utställningen som om man läste dikter. Han hoppas att den förmedlar olika slags känningar av sommardag, som den nordiska människan kan känna igen. Nästan alla utställningens verk är nyproducerade, många visas för första gången.

Landskapet som byggnadsmaterial

– Landskapet är näring för verken, inte deras motiv, säger den finländska konstnären Tor Arne (f. 1934). Han hittar sin utgångspunkt i observationer av naturen, men går vidare från dem till en helhetsbetonad upplevelse där minnet av landskapets ljus bara är ett av elementen som är närvarande i verken.

Svensken Andreas Eriksson (f. 1975) får sin inspiration från den omgivande landsbygdens natur. Observationerna av det dagliga livet ligger som grund för hans verk, som placerar sig i gränslandet mellan den abstrakta och den föreställande konsten.

För dansken Troels Wörsel (f. 1950) som bor i Italien, är en målning på samma gång mål och medel för observationen. Han för över bildmotivet på duken på ett sätt som gör att tyngdpunkten förflyttar sig till själva målningen.

Minnesbilder från det förflutna

Svensken Peter Frie (f. 1947) är en kolorist som jagar halvt bortglömda minnesbilder. Hans verk talar till alla sinnen, på ett sätt som gör att var och en har lätt att känna igen sina egna minnen och upplevelser.

Norrmannen Olav Christopher Jenssen (f. 1954) som bor i Berlin och Sverige, berättar att minnesbilderna från hans barndomslandskap i Norge är ständigt närvarande i hans verk som en slags mätsticka, om också på ett mycket indirekt och alluderande vis.

Motiven för Anna Retulainens (f. 1969) nyaste verk kommer från hennes egen trädgård. Trots det målar hon inte efter modell utan efter ett motoriskt minne, varvid ögats observationer och den fysiska upplevelsen av en plats som för henne är så kär sammantvinnas.

Tankelekar från ett landskap

Päivikki Alaräihä (f. 1981) vidgar målningens begrepp i riktning mot arkitekturen. Enkla former så som rektanglar föreställer inte i sig någonting, men hänvisar till öppningarna i arkitekturen, till dörrar och fönster och vidare till det ljus som följer dygnets timmar.

Islänningen Einar Garibaldi Eiríkssons (f. 1964) åttadelade verk vänder tanken om landskapsmålning upp och ner och berättar konkret om målningen av ett landskap. Verket består av trafikmärken som konstnären har hittat i olika delar av Italien, och som varnar för att man håller på att göra vägmarkeringar.

Läs mer om konstnärerna: http://www.serlachius.fi/se/for-media/meddelanden/321-medverkande-konstnarer-i-utstallningen-sommardagar/

Sommardagar är öppen på Serlachiusmuseet Gösta 20.5–1.10.2017.

Serlachiusmuseerna är öppna:
sommartid 1.6–31.8 varje dag kl. 10–18 (också under midsommaren)
vintertid 1.9–31.5 från tisdag till söndag kl. 11–18

Ytterligare information: Kurator Timo Valjakka, tel: +358 (0)40 548 4450, timo.valjakka@gmail.com.