Serlachius museot

KOM MODIGT
FRAM

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet sommartid 1.6–31.8 varje dag kl. 10–18, vintertid 1.9.–31.5 ti-sö kl. 11–18.

Sulje

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet
vintertid 1.9.–31.5 ti–sö kl. 11–18
sommartid 1.6–31.8 varje dag kl. 10–18

KOM MODIGT
FRAM

Fredag 27. mars 2015

Ett verk i Serlachiusmuseernas samlingar visade sig vara en äkta Claude Monet

Sedan år 1957 har Gösta Serlachius konststiftelse som driver Serlachiusmuseerna i Mänttä haft målningen Höstack i kvällssolen i sina samlingar. I noggranna undersökningar har målningen visat sig vara ett äkta verk av Claude Monet.

Ända sedan köpet har man antagit att det är fråga om Monets verk. Eftersom målningen varken har en synlig signatur eller är känd internationellt, har man ibland tvivlat på dess ursprung. Målningen har ändå varit utställd på Konstmuseet Gösta i Mänttä i Finland.

Verket köptes en gång i tiden via en konstförmedlare från London. Man förmodar att det har varit utställt på Grafton Gallery i London år 1905 på en försäljningsutställning som anordnades av galleristen Paul Durand-Ruel från Paris.

Verket hör till en grupp av tio målningar som forskningsgruppen Recenart vid Jyväskylä universitet fick i uppdrag att undersöka i Mänttä. Recenart kombinerar toppexpertis och toppteknologi inom konsthistoria, kemi, fysik och datateknik med forskning av konstverk.

På hösten skall målningen åka till utställningen Monet and the French Impressionists i Aarhus i Danmark. Före den internationella utställningen ville man ännu undersöka den med de nya metoder som Recenarts forskningspilot har utvecklat under ett par år.

I Mänttä gjorde forskarna mycket snabbt en intressant upptäckt om målningen. Under färgytan hittades konstnärens signatur och årtalet 1891. Pigment- och textilfiberanalyserna som bekräftades senare styrkte utan minsta tvivel att verket var en Monet.

Ytterligare information: Serlachiusmuseernas direktör Pauli Sivonen, +358(0)50 5661355, pauli.sivonen@serlachius.fi

Läs mer om forskningen: https://www.jyu.fi/en/news/archive/2015/03/tiedote-2015-03-25-20-28-46-577011