Serlachius museot

KOM MODIGT
FRAM

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet sommartid 1.6–31.8 varje dag kl. 10–18, vintertid 1.9.–31.5 ti-sö kl. 11–18.

Sulje

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet
vintertid 1.9.–31.5 ti–sö kl. 11–18
sommartid 1.6–31.8 varje dag kl. 10–18

KOM MODIGT
FRAM

Fredag 23. januari 2015

Nyrokokons nordiska mästare på Serlachiusmuseet Gösta

Rokokons frodighet vaknar till liv på utställningen Markisinnan och baronen – Nyrokokon och Norden, på konstmuseet Gösta. Den internationella utställningen visar ett brett urval av nyrokokons nordliga mästares verk, 1700-talsrokoko samt nutidskonstnärers tolkningar av den. Utställningen visas 24.1–26.4.2015.

På utställningen finns rikligt med verk av konstnärer som har tagit till sig nyrokokon: Albert Edelfelt, Gunnar Berndtson, Carl Larsson och Kristian Zahrtmann. De vistades i Frankrike under slutet av 1800-talet och fick influenser från nyrokokon som hade kommit på modet.

På utställningen finns också verk av 1700-talsrokokokonstnärerna Antoine Watteau, Alexander Roslin och Ulrica Pasch. De inspirerade konstnärer som levde under följande århundrade och för nu på utställningen en dialog med nyrokokokonsten.

Utställningen Markisinnan och baronen innehåller äkta rokokoföremål: dräkter, möbler och prydnadsföremål med vilka man strävar efter att skapa en tidsbild. Som exempel hittar man äkta Meissenporslin och fantastiska rokokodräkter från 1760-talet som man har fått till låns från Stockholms Livrustkammare.

Maskerad som pågår för evigt

Utställningens kurator, den franska konsthistorikern Laura Gutman, är specialist på 1800-talets europeiska konst. Hon har skapat en utställning där det i bakgrunden finns en stark narrativitet. – Den hjälper en att känna igen liknande drag i både möbler, dräkter och verk i rokoko eller nyrokoko stil eller moderna tolkningar av dem.

Inspiratrisen till Helena Hietanens perukskulpturer har varit den franska drottningen Marie Antoinette. Hannu Palosuos metallskulpturer och målningar är som speglingar av ornamentala kristallkronor. Emilie Mazeau-Langlais’ möbler i kartong imiterar de ursprungliga rokokomöblerna. Det anspråkslösa materialet är långt ifrån ädelträ. Ändå lever rokokons ande i former och hantverk.

– De äkta rokokodräkterna och -verken, 1800-talsmålningarna, klädskisserna som Yrjö Ollila gjorde 1929 för operetten Madame de Pompadour, och nutidskonstnärernas verk, skapar sinnebilden av en för evigt pågående rokokomaskerad, beskriver Laura Gutman.

Upplysningens ande lever än

Utställningens namn Markisinnan och baronen syftar på den enhet som uppstod mellan den gamla makten från tiden före den stora Franska revolutionen och den nya makten. Överklassen som blivit rik genom industrin tog i slutet av 1800-talet till sig rokokons stil och den aristokratiska livsstilen. Den dekorerade sina hem med äkta rokokoverk eller reproduktioner av dem och gynnade nyrokokons konstnärer.

Ett av nyckelverken på utställningen är Gunnar Berndtsons målning från 1879 Konstkännare i Louvre, som bergsrådet Gösta Serlachius införskaffade till sin samling 1929. På utställningen och i dess titel möts faktiskt världshistoriens mest förföriska älskarinna, markisinnan de Pompadour, och den nya tidens pappersindustribaron.

Sinnebilden av erotik som förknippas med rokokon hamnade i Norden ändå i bakgrunden, och istället för dem betonades upplysningsfilosofernas Rousseau och Voltaire tänkesätt. Enligt Laura Gutman lade man i Finland tyngdpunkten på de historiska banden till Sverige, när Ryssland stärkte sitt grepp om storfurstendömet. – Nyrokokon var ett politiskt ställningstagande mot förryskningssträvandena, betonar hon.

– Till och med i vår tid är det skäl att påminna om upplysningstidens filosofi alltid när någon instans vill begränsa satirens och yttrandefrihetens position, säger hon och hänvisar till den senaste tidens händelser i Frankrike.

Till utställningen hör publikationen Nyrokokon och Norden (Pohjoinen uusrokokoo) där Laura Gutman och Maria Vainio-Kurtakko i sina artiklar visar fram nyrokokoepokens konst och tänkesätt i Norden. Verket har utgivits av Finska Litteratursällskapet och det finns till salu i Serlachiusmuseerna.

Enklare än förut att komma till Serlachiusmuseerna

Nu är det enklare än förut att ta sig till Serlachiusmuseerna, också vintertid. Serlachius-bussen börjar gå under veckosluten från den 24:e januari. Bussen tar passagerare som anländer med tåg till Vilppula järnvägsstation, med till museerna och Mänttä. Bussen har en förbindelse till Tammerfors- och Helsingforstågen. Närmare information om bussen hittar man på adressen serlachius.fi

Med den förbättrade tillgängligheten sammanhänger också museernas längre öppethållningstider från och med den 24:e januari. Museerna har öppet vintertid 1.9 – 31.5 från tisdag till söndag kl 11-18 och sommartid dagligen kl 10-18.

Konstverkinformation:
Gunnar Berndtson, Konstkännare i Louvre, 1879, olja på duk. Gösta Serlachius konststiftelse. Foto: Vesa Aaltonen
Helene Schjerfbeck, Maskeradbild, Rokokodam, 1887, olja på duk. Österbottens museum. Foto: Erkki Salminen

Tilläggsinformation:
Nyrokoko-utställningens kurator Laura Gutman tel. 040 743 1969, contact@iclea.net