Serlachius museot

Käykää rohkeasti
pidemmälle

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Serlachius-museot ovat avoinna kesällä 1.6.–31.8. joka päivä 10–18, talviaikaan 1.9.–31.5. ti–su 11–18.

Sulje

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Avoinna:
talviaikaan 1.9.–31.5. ti-su klo 11–18
kesäaikaan 1.6.–31.8. joka päivä klo 10–18


Käykää rohkeasti
pidemmälle

Maanantai 31. Lokakuuta 2016

Museoiden kirjastoa järjestämässä

Heidi Kastelli on tutustunut pintaa syvemmältä Serlachius-museoiden tuhansia julkaisuja sisältävään kirjastoon.

Elokuussa 2016 aloittamani neljän kuukauden pesti Serlachius-museoiden kirjastonhoitajana on vierähtänyt nopeasti. Serlachius-museo Gösta on tullut aivan toisella tavoin tutuksi kuin taidemuseokävijänä. Yleisölle avoimien tilojen lisäksi tulee päivittäin kuljettua vain työntekijöiden käytössä olevissa portaikoissa ja käytävissä.

Työni on jatkoa vuosina 2012–2014 toteutetulle kirjastoprojektille. Nyt tavoitteena on Serlachius-museoiden lähemmäs 20 000 julkaisua sisältävän kirjaston järjestäminen ja vielä luetteloimattoman aineiston luettelointi. Erityisesti lehtien luettelointi on osaprojektina tärkeä. Luetteloinnissa julkaisut saavat kartuntanumeron, sijaintiluokan ja kirjastotilan, johon ne hyllytetään. Teen siis aineistoa näkyväksi Serlachius-museoiden kirjaston käyttäjille lisäämällä julkaisut kirjaston tietokantaan. Tekemiini tietueisiin voi jatkossa kohdistaa hakuja. Aineistot ovat kirjoja, opinnäytteitä, pienpainatteita ja tallenteita.

Olen myös korjannut kirjoja ja käynyt läpi kokoelmaa kirjastoluokka kerrallaan, korjannut luettelointia lisäämällä esimerkiksi kohdehenkilöitä olemassa oleviin luettelointitietoihin. Kokoelmasta on myös poistettu aineistoa, josta on useampia kopioita tai jolle ei enää ole käyttöä. Järjestämällä ja sijoittelemalla julkaisut uudestaan halutaan saada kolmannes lisätilaa kirjastoon.

Oman haasteensa työlle luo kokoelman sijainti eri puolilla Serlachius-museo Göstaa. Serlachius-museoiden kirjasto jakaantuu paviljongissa sijaitsevaan käsikirjastoon sekä kartanon puolella sijaitseviin varasto- ja kartanokirjastoihin. Lisäksi kartanon pohjakerroksessa on lehtivarasto ja Serlachius residenssin asukkaiden käytössä pienet siirtokokoelmat.

Nykyinen kirjasto on muodostettu kahden eri museon kirjakokoelmista. Göstassa kokoelman  perusta on Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kirjasto. Taidehistoriallinen osa painottuu suomalaiseen ja pohjoismaiseen 1800- ja 1900-lukujen taiteeseen, vanhaan eurooppalaiseen maalaustaiteeseen ja nykytaiteeseen. Gustafissa kokoelman perusta on ollut G. A. Serlachius osakeyhtiön kirjasto. Kirjastossa  on aineistoa metsä- ja paperiteollisuudesta, Serlachius-suvun teollisuus- ja henkilöhistoriasta sekä Mänttä-Vilppulan paikallishistoriasta.

Serlachius-museoiden nykyisten ja tulevien tutkimushankkeiden ja näyttelyjen kannalta on tärkeää, että museoilla on kirjasto, joka palvelee molempia kokoelman painopisteitä eli taidetta sekä metsä- ja paperiteollisuutta. Lisäksi on huomioitava molempia yhdistävät tekijät, joista merkittävin on Serlachius-suku taiteenkerääjinä ja teollisuuden johtohahmoina.

Kirjastoprojektini alkoi varastokirjaston järjestämisellä ja kokoelman ulkopuolisen aineiston luetteloinnilla. Yllättävän suuri osa varaston luetteloimattomista teoksista oli merkitty kadonneiksi. Niiden kohdalla tarkastin luettelointitiedot ja korjasin sijaintitiedot. Varastossa oli myös useampi kirjaluokka väärin sijaintitiedoin.

Varaston järjestämisen jälkeen keskityin käsikirjaston järjestämiseen ja luokkasiirtoihin hyllytarkastuksen lomassa. Luokkasiirroista keskusteltiin, ne toteutettiin ja samalla siirrettävät kirjastoluokat käytiin läpi ennen varastoon siirtoa.

Seuraavaksi käyn läpi kartanokirjaston. Siellä taidekirjat ja museon omat julkaisut tarvitsevat lisätilaa ja kartuntavaraa. Kartanokirjastosta löytyy lisäksi Gösta, Ruth ja R. Erik  Serlachiuksen kirjoja sekä pienempi kokoelma G. A. Serlachiukselle kuuluneita kirjoja.

Työn alla on myös lehtivaraston aineiston luettelointi, yksittäisinä kappaleina ja vuosikertoina. Taidelehdet ovat enemmistönä, mutta kokoelmasta löytyy myös museoiden teolliseen perintöön liittyviä aikakauslehtiä. Kiinnostava aineisto on myös Tehdas ja me -lehdet, jotka kertovat yhtälailla Serlachiusten teollisesta menneisyydestä kuin Mäntän ja muiden paperitehdaskaupunkien historiasta.

Heidi Kastelli
Kirjastonhoitaja